บริษัท ประเสริฐกิจพาณิชย์การบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ประเสริฐกิจพาณิชย์การบัญชี จำกัด"

บริษัท ประเสริฐกิจพาณิชย์การบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ประเสริฐกิจพาณิชย์การบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ประเสริฐกิจพาณิชย์การบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการทางบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ประเสริฐกิจพาณิชย์การบัญชี จำกัด


377/10-12 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ประเสริฐกิจพาณิชย์การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

377/10-12 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท ประเสริฐกิจพาณิชย์การบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ประเสริฐกิจพาณิชย์การบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558003641
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ประเสริฐกิจพาณิชย์การบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ประเสริฐกิจพาณิชย์การบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*