บริษัท เมค ทู แฮพเพน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมค ทู แฮพเพน จำกัด"

บริษัท เมค ทู แฮพเพน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมค ทู แฮพเพน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมค ทู แฮพเพน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าประเภทรังนก ฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมค ทู แฮพเพน จำกัด


900/217 โครงการ ดี คอนโด รามคำแหง 64 ชั้นที่ 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมค ทู แฮพเพน จำกัด ตั้งอยู่ที่

900/217 โครงการ ดี คอนโด รามคำแหง 64 ชั้นที่ 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เมค ทู แฮพเพน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมค ทู แฮพเพน จำกัด

ได้แก่ 0105558003676
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมค ทู แฮพเพน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมค ทู แฮพเพน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*