บริษัท วรนันท์ เคมิคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วรนันท์ เคมิคอล จำกัด"

บริษัท วรนันท์ เคมิคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วรนันท์ เคมิคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วรนันท์ เคมิคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตนำเข้าจัดจำหน่ายเคมีและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วรนันท์ เคมิคอล จำกัด


56/331 ซอยรามคำแหง 156 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วรนันท์ เคมิคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

56/331 ซอยรามคำแหง 156 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท วรนันท์ เคมิคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วรนันท์ เคมิคอล จำกัด

ได้แก่ 0105558003811
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วรนันท์ เคมิคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วรนันท์ เคมิคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*