บริษัท เจริญไพรัชต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจริญไพรัชต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท เจริญไพรัชต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจริญไพรัชต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจริญไพรัชต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซ่อมแผงวงจร ซ่อมบอร์ด วงจรอุปกรณ์อิเลค็กโทรนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจริญไพรัชต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


59/18 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจริญไพรัชต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/18 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เจริญไพรัชต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจริญไพรัชต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558003838
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจริญไพรัชต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจริญไพรัชต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*