บริษัท ไฮเบฟเวอเรจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฮเบฟเวอเรจ จำกัด"

บริษัท ไฮเบฟเวอเรจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฮเบฟเวอเรจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฮเบฟเวอเรจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ขายส่ง เครื่องดื่มสำเร็จรูป ทุกชนิดและอาหารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฮเบฟเวอเรจ จำกัด


777/7 ซอยหมู่บ้านพลายรัตนะ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฮเบฟเวอเรจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

777/7 ซอยหมู่บ้านพลายรัตนะ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ไฮเบฟเวอเรจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฮเบฟเวอเรจ จำกัด

ได้แก่ 0105558004001
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฮเบฟเวอเรจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฮเบฟเวอเรจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*