บริษัท แพ็คเกจดีดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพ็คเกจดีดี จำกัด"

บริษัท แพ็คเกจดีดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพ็คเกจดีดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพ็คเกจดีดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่ง และขายปลีก บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง สินค้าอื่นใดที่เกี่ยวเนื่อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพ็คเกจดีดี จำกัด


14 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 7 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพ็คเกจดีดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

14 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 7 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท แพ็คเกจดีดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพ็คเกจดีดี จำกัด

ได้แก่ 0105558004036
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพ็คเกจดีดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพ็คเกจดีดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*