บริษัท วีที แอ็คเค้าท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีที แอ็คเค้าท์ จำกัด"

บริษัท วีที แอ็คเค้าท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีที แอ็คเค้าท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีที แอ็คเค้าท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับทำบัญชี ปรึกษาวางระบบสำนักงาน จดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีที แอ็คเค้าท์ จำกัด


32/75 ซอยนวลจันทร์ 12 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีที แอ็คเค้าท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

32/75 ซอยนวลจันทร์ 12 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท วีที แอ็คเค้าท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีที แอ็คเค้าท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558004095
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีที แอ็คเค้าท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีที แอ็คเค้าท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*