บริษัท โปรโตเมคเกอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรโตเมคเกอร์ จำกัด"

บริษัท โปรโตเมคเกอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรโตเมคเกอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรโตเมคเกอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายชิ้นส่วนทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรโตเมคเกอร์ จำกัด


241 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรโตเมคเกอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

241 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท โปรโตเมคเกอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรโตเมคเกอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558004281
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรโตเมคเกอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรโตเมคเกอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*