บริษัท แจสส์ เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แจสส์ เอสเตท จำกัด"

บริษัท แจสส์ เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แจสส์ เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แจสส์ เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทนนายหน้า รับติดต่อ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำนอง ให้เช่า และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แจสส์ เอสเตท จำกัด


6/342 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แจสส์ เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/342 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท แจสส์ เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แจสส์ เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0105558004371
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แจสส์ เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แจสส์ เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*