บริษัท ตวง กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตวง กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ตวง กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตวง กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตวง กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านอบรม จัดสัมมนาภายในและภายนอกองค์กร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตวง กรุ๊ป จำกัด


581/81 ซอยประชาสันติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตวง กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

581/81 ซอยประชาสันติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ตวง กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตวง กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558004583
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตวง กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตวง กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*