บริษัท ฉัตรปพน โปรดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฉัตรปพน โปรดักชั่น จำกัด"

บริษัท ฉัตรปพน โปรดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฉัตรปพน โปรดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฉัตรปพน โปรดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งจัดฉากเวทีแผงลอยบูธหน้าร้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฉัตรปพน โปรดักชั่น จำกัด


199/72 ซอยสุขาภิบาล 5 ซ. 32 (วัดพรฯ) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฉัตรปพน โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/72 ซอยสุขาภิบาล 5 ซ. 32 (วัดพรฯ) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ฉัตรปพน โปรดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฉัตรปพน โปรดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558004630
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฉัตรปพน โปรดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฉัตรปพน โปรดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*