บริษัท เค.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เค.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยาพาหนะทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด


666 ซอยบางแค 14 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

666 ซอยบางแค 14 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เค.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558004702
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*