บริษัท เอ็นแอนด์พี354 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นแอนด์พี354 จำกัด"

บริษัท เอ็นแอนด์พี354 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นแอนด์พี354 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นแอนด์พี354 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นแอนด์พี354 จำกัด


67/25 ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นแอนด์พี354 จำกัด ตั้งอยู่ที่

67/25 ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นแอนด์พี354 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นแอนด์พี354 จำกัด

ได้แก่ 0105558005091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นแอนด์พี354 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นแอนด์พี354 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*