บริษัท ผักบุ้งไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ผักบุ้งไทย จำกัด"

บริษัท ผักบุ้งไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ผักบุ้งไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ผักบุ้งไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหารไทย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ผักบุ้งไทย จำกัด


8 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ผักบุ้งไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

8 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ผักบุ้งไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ผักบุ้งไทย จำกัด

ได้แก่ 0105558005148
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ผักบุ้งไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ผักบุ้งไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*