บริษัท วี อาร์ เอ ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี อาร์ เอ ออดิท จำกัด"

บริษัท วี อาร์ เอ ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี อาร์ เอ ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี อาร์ เอ ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี อาร์ เอ ออดิท จำกัด


46 ซอย44 (หมู่บ้านเสรี) ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี อาร์ เอ ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

46 ซอย44 (หมู่บ้านเสรี) ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท วี อาร์ เอ ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี อาร์ เอ ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0105558005202
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี อาร์ เอ ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี อาร์ เอ ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*