บริษัท ขุดคลองแล คูนาสยาม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ขุดคลองแล คูนาสยาม จำกัด"

บริษัท ขุดคลองแล คูนาสยาม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ขุดคลองแล คูนาสยาม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ขุดคลองแล คูนาสยาม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ขุดคลองแล คูนาสยาม จำกัด


9/353 ซอยสมคิด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ขุดคลองแล คูนาสยาม จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/353 ซอยสมคิด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท ขุดคลองแล คูนาสยาม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ขุดคลองแล คูนาสยาม จำกัด

ได้แก่ 0105558005423
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ขุดคลองแล คูนาสยาม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ขุดคลองแล คูนาสยาม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*