บริษัท เดอะ ไมดาส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ ไมดาส จำกัด"

บริษัท เดอะ ไมดาส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ ไมดาส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ ไมดาส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ ไมดาส จำกัด


443 ซอยอัศวพิเชษฐ์ 17 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ ไมดาส จำกัด ตั้งอยู่ที่

443 ซอยอัศวพิเชษฐ์ 17 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ ไมดาส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ ไมดาส จำกัด

ได้แก่ 0105558005792
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ ไมดาส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ ไมดาส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*