บริษัท บีเอชแอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเอชแอล จำกัด"

บริษัท บีเอชแอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเอชแอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเอชแอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย ตัวแทนนายหน้า เช่า และให้เช่า รับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเอชแอล จำกัด


502/542 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเอชแอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

502/542 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท บีเอชแอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเอชแอล จำกัด

ได้แก่ 0105558005831
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเอชแอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเอชแอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*