บริษัท ที.ที.อาร์ อิเล็คทริค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.ที.อาร์ อิเล็คทริค จำกัด"

บริษัท ที.ที.อาร์ อิเล็คทริค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.ที.อาร์ อิเล็คทริค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.ที.อาร์ อิเล็คทริค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.ที.อาร์ อิเล็คทริค จำกัด


27 ซอยบางแวก 69 แยก 5 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.ที.อาร์ อิเล็คทริค จำกัด ตั้งอยู่ที่

27 ซอยบางแวก 69 แยก 5 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ที.ที.อาร์ อิเล็คทริค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.ที.อาร์ อิเล็คทริค จำกัด

ได้แก่ 0105558005911
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.ที.อาร์ อิเล็คทริค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.ที.อาร์ อิเล็คทริค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*