บริษัท เวสต์เลน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวสต์เลน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท เวสต์เลน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวสต์เลน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวสต์เลน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริหารจัดการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวสต์เลน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


10/1 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวสต์เลน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/1 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เวสต์เลน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวสต์เลน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558005954
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวสต์เลน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวสต์เลน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*