บริษัท โฮมเท็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฮมเท็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด"

บริษัท โฮมเท็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฮมเท็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฮมเท็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีก ด้ายและผ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฮมเท็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


39 ซอยโรงพิมพ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฮมเท็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

39 ซอยโรงพิมพ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท โฮมเท็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฮมเท็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558006021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฮมเท็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฮมเท็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*