บริษัท เซนด์ ฟลอริสท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซนด์ ฟลอริสท์ จำกัด"

บริษัท เซนด์ ฟลอริสท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซนด์ ฟลอริสท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซนด์ ฟลอริสท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจัดดอกไม้สด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซนด์ ฟลอริสท์ จำกัด


1068/1 ซอยเจริญสุข แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซนด์ ฟลอริสท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1068/1 ซอยเจริญสุข แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เซนด์ ฟลอริสท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซนด์ ฟลอริสท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558006063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซนด์ ฟลอริสท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซนด์ ฟลอริสท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*