บริษัท บิน่า พูรี่ เซาท์(ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิน่า พูรี่ เซาท์(ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท บิน่า พูรี่ เซาท์(ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิน่า พูรี่ เซาท์(ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิน่า พูรี่ เซาท์(ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกอล์ฟ และโรงแรม รีสอร์ท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิน่า พูรี่ เซาท์(ไทยแลนด์) จำกัด


11 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิน่า พูรี่ เซาท์(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

11 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท บิน่า พูรี่ เซาท์(ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิน่า พูรี่ เซาท์(ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558006276
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิน่า พูรี่ เซาท์(ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิน่า พูรี่ เซาท์(ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*