บริษัท ดิ ไอคอน โปรดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดิ ไอคอน โปรดักชั่น จำกัด"

บริษัท ดิ ไอคอน โปรดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดิ ไอคอน โปรดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดิ ไอคอน โปรดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา สื่ิอสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดิ ไอคอน โปรดักชั่น จำกัด


111/586 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 ซอยสายไหม 13 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดิ ไอคอน โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/586 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 ซอยสายไหม 13 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ดิ ไอคอน โปรดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดิ ไอคอน โปรดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558006373
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดิ ไอคอน โปรดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดิ ไอคอน โปรดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*