บริษัท เฟิร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟิร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เฟิร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟิร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟิร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารการเงินและดำเนินธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟิร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


6 ซอยสุขุมวิท 29 (หลักเขตต์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟิร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

6 ซอยสุขุมวิท 29 (หลักเขตต์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เฟิร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟิร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558006578
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟิร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟิร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*