บริษัท เอสดับบลิว คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสดับบลิว คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เอสดับบลิว คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสดับบลิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสดับบลิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสดับบลิว คอนสตรัคชั่น จำกัด


143 ซอยลาดกระบัง 36 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสดับบลิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

143 ซอยลาดกระบัง 36 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท เอสดับบลิว คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสดับบลิว คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558006632
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสดับบลิว คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสดับบลิว คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*