บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จำกัด"

บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายในรับเหมางานก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จำกัด


21 ซอยท่าข้าม 30 แยก 1-2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

21 ซอยท่าข้าม 30 แยก 1-2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จำกัด

ได้แก่ 0105558006764
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*