บริษัท พิซซ่า ชิค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พิซซ่า ชิค จำกัด"

บริษัท พิซซ่า ชิค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พิซซ่า ชิค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พิซซ่า ชิค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม รับจัดงานเลี้ยง จัดสัมมนา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พิซซ่า ชิค จำกัด


199/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พิซซ่า ชิค จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท พิซซ่า ชิค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พิซซ่า ชิค จำกัด

ได้แก่ 0105558006845
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พิซซ่า ชิค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พิซซ่า ชิค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*