บริษัท กัญญ์ธนภรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กัญญ์ธนภรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท กัญญ์ธนภรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กัญญ์ธนภรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กัญญ์ธนภรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกจัดจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ปั๊มคอนกรีตในประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กัญญ์ธนภรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด


26/1 ซอยรามคำแหง 62 (ธารทิพ 1) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กัญญ์ธนภรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

26/1 ซอยรามคำแหง 62 (ธารทิพ 1) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท กัญญ์ธนภรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กัญญ์ธนภรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558006896
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กัญญ์ธนภรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กัญญ์ธนภรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*