บริษัท ปีเตอร์มอเตอร์ไบค์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปีเตอร์มอเตอร์ไบค์ จำกัด"

บริษัท ปีเตอร์มอเตอร์ไบค์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปีเตอร์มอเตอร์ไบค์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปีเตอร์มอเตอร์ไบค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ยานพาหนะทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปีเตอร์มอเตอร์ไบค์ จำกัด


818,820 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปีเตอร์มอเตอร์ไบค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

818,820 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ปีเตอร์มอเตอร์ไบค์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปีเตอร์มอเตอร์ไบค์ จำกัด

ได้แก่ 0105558007159
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปีเตอร์มอเตอร์ไบค์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปีเตอร์มอเตอร์ไบค์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*