บริษัท วี.พาวเดอร์โค้ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี.พาวเดอร์โค้ท จำกัด"

บริษัท วี.พาวเดอร์โค้ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี.พาวเดอร์โค้ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี.พาวเดอร์โค้ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ เครื่องจักร และ อุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี.พาวเดอร์โค้ท จำกัด


152/16 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี.พาวเดอร์โค้ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

152/16 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท วี.พาวเดอร์โค้ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี.พาวเดอร์โค้ท จำกัด

ได้แก่ 0105558007221
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี.พาวเดอร์โค้ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี.พาวเดอร์โค้ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*