บริษัท ไอทีวินเนอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอทีวินเนอร์ จำกัด"

บริษัท ไอทีวินเนอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอทีวินเนอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอทีวินเนอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับผลิตตู้ปลาทุกชนิดตามความต้องการของลูกค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอทีวินเนอร์ จำกัด


3 อาคาร2 ห้อง 2103 ซอยรามคำแหง 64/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอทีวินเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 อาคาร2 ห้อง 2103 ซอยรามคำแหง 64/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ไอทีวินเนอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอทีวินเนอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558007353
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอทีวินเนอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอทีวินเนอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*