บริษัท ภูเก็ต มอลล์ โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูเก็ต มอลล์ โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท ภูเก็ต มอลล์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูเก็ต มอลล์ โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูเก็ต มอลล์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสร้างศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ตลอดทั้งซื้อ ขาย จัดสรร และให้เช่าพื้นที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูเก็ต มอลล์ โฮลดิ้ง จำกัด


49 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูเก็ต มอลล์ โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

49 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ภูเก็ต มอลล์ โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูเก็ต มอลล์ โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558007515
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูเก็ต มอลล์ โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูเก็ต มอลล์ โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*