บริษัท เวล บีอิ้ง ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวล บีอิ้ง ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด"

บริษัท เวล บีอิ้ง ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวล บีอิ้ง ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวล บีอิ้ง ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อมาขายไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวล บีอิ้ง ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด


1001/4 ซอยพหลโยธิน 56 แยก 2-3 (ค้ำคูณ) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวล บีอิ้ง ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1001/4 ซอยพหลโยธิน 56 แยก 2-3 (ค้ำคูณ) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เวล บีอิ้ง ดิเวลลอปเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวล บีอิ้ง ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558007680
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวล บีอิ้ง ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวล บีอิ้ง ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*