บริษัท ซุยกะแมน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซุยกะแมน จำกัด"

บริษัท ซุยกะแมน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซุยกะแมน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซุยกะแมน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนต์ โฆษณา และสื่อวิดิทัศน์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซุยกะแมน จำกัด


119/43 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซุยกะแมน จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/43 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ซุยกะแมน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซุยกะแมน จำกัด

ได้แก่ 0105558007779
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซุยกะแมน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซุยกะแมน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*