บริษัท ที เอ็น เค บิสสิเนส โคออพเพอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที เอ็น เค บิสสิเนส โคออพเพอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ที เอ็น เค บิสสิเนส โคออพเพอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที เอ็น เค บิสสิเนส โคออพเพอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที เอ็น เค บิสสิเนส โคออพเพอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการติดตามเร่งรัดหนี้สินทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที เอ็น เค บิสสิเนส โคออพเพอเรชั่น จำกัด


48/32 ซอยเสรีไทย 33 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที เอ็น เค บิสสิเนส โคออพเพอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/32 ซอยเสรีไทย 33 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ที เอ็น เค บิสสิเนส โคออพเพอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที เอ็น เค บิสสิเนส โคออพเพอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558007868
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที เอ็น เค บิสสิเนส โคออพเพอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที เอ็น เค บิสสิเนส โคออพเพอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*