บริษัท อเวค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อเวค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท อเวค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อเวค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อเวค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าสมุนไพร ผลิตเสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อเวค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


127 ซอยกาญจนาภิเษก 4/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อเวค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

127 ซอยกาญจนาภิเษก 4/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท อเวค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อเวค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558007906
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อเวค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อเวค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*