บริษัท แอน อีซี่ เดย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอน อีซี่ เดย์ จำกัด"

บริษัท แอน อีซี่ เดย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอน อีซี่ เดย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอน อีซี่ เดย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการแปลเอกสารภาษาไทยและต่างประเทศ รวมถึงการบริการล่ามภาษาต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอน อีซี่ เดย์ จำกัด


377/236 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอน อีซี่ เดย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

377/236 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท แอน อีซี่ เดย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอน อีซี่ เดย์ จำกัด

ได้แก่ 0105558008112
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอน อีซี่ เดย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอน อีซี่ เดย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*