บริษัท ไอพีซีที อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอพีซีที อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด"

บริษัท ไอพีซีที อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอพีซีที อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอพีซีที อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและจัดสัมนาทางกฏหมายและทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอพีซีที อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด


2034/52 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอพีซีที อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

2034/52 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ไอพีซีที อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอพีซีที อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด

ได้แก่ 0105558008236
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอพีซีที อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอพีซีที อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*