บริษัท สามสหายการบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สามสหายการบัญชี จำกัด"

บริษัท สามสหายการบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สามสหายการบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สามสหายการบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการทางด้านบัญชี ทางด้านกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สามสหายการบัญชี จำกัด


4/8 ซอยสุขุมวิท 65 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สามสหายการบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/8 ซอยสุขุมวิท 65 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท สามสหายการบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สามสหายการบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558008317
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สามสหายการบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สามสหายการบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*