บริษัท เจ เอส ฟู้ดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ เอส ฟู้ดส์ จำกัด"

บริษัท เจ เอส ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ เอส ฟู้ดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ เอส ฟู้ดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มปรุงสำเร็จ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ เอส ฟู้ดส์ จำกัด


222/150 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ เอส ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/150 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เจ เอส ฟู้ดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ เอส ฟู้ดส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558008384
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ เอส ฟู้ดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ เอส ฟู้ดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*