บริษัท ริธธึม อาร์คิเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ริธธึม อาร์คิเทค จำกัด"

บริษัท ริธธึม อาร์คิเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ริธธึม อาร์คิเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ริธธึม อาร์คิเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ริธธึม อาร์คิเทค จำกัด


37 ซอยลาซาล 45 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ริธธึม อาร์คิเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

37 ซอยลาซาล 45 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ริธธึม อาร์คิเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ริธธึม อาร์คิเทค จำกัด

ได้แก่ 0105558008392
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ริธธึม อาร์คิเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ริธธึม อาร์คิเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*