บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เบเกอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เบเกอรี่ จำกัด"

บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เบเกอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เบเกอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เบเกอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกาารค้าเบอเกอรี่ และขนมไทยทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เบเกอรี่ จำกัด


18 ซอยคู้บอน 26 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เบเกอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

18 ซอยคู้บอน 26 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เบเกอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เบเกอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558008571
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เบเกอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เบเกอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*