บริษัท พานุวัตร การโยธา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พานุวัตร การโยธา จำกัด"

บริษัท พานุวัตร การโยธา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พานุวัตร การโยธา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พานุวัตร การโยธา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พานุวัตร การโยธา จำกัด


167 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 53 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พานุวัตร การโยธา จำกัด ตั้งอยู่ที่

167 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 53 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท พานุวัตร การโยธา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พานุวัตร การโยธา จำกัด

ได้แก่ 0105558008619
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พานุวัตร การโยธา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พานุวัตร การโยธา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*