บริษัท เปี๊ยก อนงค์ เต็นท์ ผ้าใบ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เปี๊ยก อนงค์ เต็นท์ ผ้าใบ จำกัด"

บริษัท เปี๊ยก อนงค์ เต็นท์ ผ้าใบ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เปี๊ยก อนงค์ เต็นท์ ผ้าใบ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เปี๊ยก อนงค์ เต็นท์ ผ้าใบ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายให้เช่าเต็นท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เปี๊ยก อนงค์ เต็นท์ ผ้าใบ จำกัด


125 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เปี๊ยก อนงค์ เต็นท์ ผ้าใบ จำกัด ตั้งอยู่ที่

125 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เปี๊ยก อนงค์ เต็นท์ ผ้าใบ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เปี๊ยก อนงค์ เต็นท์ ผ้าใบ จำกัด

ได้แก่ 0105558008848
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เปี๊ยก อนงค์ เต็นท์ ผ้าใบ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เปี๊ยก อนงค์ เต็นท์ ผ้าใบ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*