บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ ระบบคอนโทรล ทั้งระบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


69/357 ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2-3 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/357 ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2-3 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558008872
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*