บริษัท สัณห์สิตา โมดา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สัณห์สิตา โมดา จำกัด"

บริษัท สัณห์สิตา โมดา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สัณห์สิตา โมดา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สัณห์สิตา โมดา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ธุรกิจออกแบบ ผลิต และจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สัณห์สิตา โมดา จำกัด


525/202 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สัณห์สิตา โมดา จำกัด ตั้งอยู่ที่

525/202 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท สัณห์สิตา โมดา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สัณห์สิตา โมดา จำกัด

ได้แก่ 0105558008881
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สัณห์สิตา โมดา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สัณห์สิตา โมดา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*