บริษัท เอซ อิท กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอซ อิท กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เอซ อิท กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอซ อิท กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอซ อิท กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษา แนะแนว เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ทั้งในและต่างประเทศ การจัดหาที่ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอซ อิท กรุ๊ป จำกัด


44 ซอยโกสุมรวมใจ 14 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอซ อิท กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

44 ซอยโกสุมรวมใจ 14 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เอซ อิท กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอซ อิท กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558009020
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอซ อิท กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอซ อิท กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*