บริษัท อินวินซิเบิล 1995 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินวินซิเบิล 1995 จำกัด"

บริษัท อินวินซิเบิล 1995 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินวินซิเบิล 1995 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินวินซิเบิล 1995 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนต์ สารคดี โฆษณา มิวสิควีดีโอ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินวินซิเบิล 1995 จำกัด


128/115 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินวินซิเบิล 1995 จำกัด ตั้งอยู่ที่

128/115 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท อินวินซิเบิล 1995 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินวินซิเบิล 1995 จำกัด

ได้แก่ 0105558009062
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินวินซิเบิล 1995 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินวินซิเบิล 1995 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*