บริษัท เอเอ็ม พรอสเพอร์รัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเอ็ม พรอสเพอร์รัส จำกัด"

บริษัท เอเอ็ม พรอสเพอร์รัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเอ็ม พรอสเพอร์รัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเอ็ม พรอสเพอร์รัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย สินค้า ปลีก-ส่ง ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเอ็ม พรอสเพอร์รัส จำกัด


12/1 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญ ฝั่งเหนือ 16 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเอ็ม พรอสเพอร์รัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/1 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญ ฝั่งเหนือ 16 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เอเอ็ม พรอสเพอร์รัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเอ็ม พรอสเพอร์รัส จำกัด

ได้แก่ 0105558009089
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเอ็ม พรอสเพอร์รัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเอ็ม พรอสเพอร์รัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*